සියළුම, මූළික දැනුම

මක්කම, මදීනාව සහ ජෙරුසලම

Share කරන්න

Share කරන්නඉස්ලාමයේ ඉතාමත් වැදගත් අති පූජනීය ස්ථාන 3ක් තමා මෙම මක්කම මදීනාව සහ ජෙරුසලම කියන්නේ. ඉස්ලාමීය ඉතිහාසයේ සිදුවීම් බොහොමයක්ම සිදු වී ඇත්තේ මෙම ස්ථාන 3 […]


Share කරන්න
මූළික දැනුම, සියළුම

මෙළොව ජීවිතය පිලිබඳ ඉස්ලාමිය මතය

Share කරන්න

එක් එක් පුද්ගලයා අනුව ලැබෙන සතුට සහ දුක වෙනස්. නමුත් ජීවිතයේ ස්වබාවය පොදුය. ඉස්ලාමයේ අපට මෙම ජීවිතය නැමති විබාගය ඉහලින්ම සමත් වීම සඳහා නීති සහ අනුසාසණා බොහොමයක් කුරාණයේ ඇත.


Share කරන්න
මූළික දැනුම, සියළුම

මොකක්ද මේ කුරාණය සහ හදීස් කියන්නේ?

Share කරන්න

ඉස්ලාමයේ ප්‍රදාන මුලාශ්‍ර 2ක් තමා මේ අල් කුරාණය සහ හදීස් කියන්නේ. නබි තුමන්ගේ අභාවයෙන් පසු ලෝක අවසානය දක්වා ඉස්ලාමයේ ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරැ සෙවීමට පදනම් කරගන්නේ මෙම අල් කුරානය සහ හදීස් පදනම් කොටගෙනය.


Share කරන්න
මූළික දැනුම, සියළුම

හරාම්,හලාල් සහ ෂරීයා නීතිය

Share කරන්න

අනෙකුත් ආගම් වලට සාපේක්ෂව ඉස්ලාමයේ නීති රීති බහුල බව සමාජයේ මතයක් තිබෙනවා. මේක සහතික ඇත්ත. නමුත් මේ සියලු නීති රීති පනවා ඇත්තේ සමාජෙ සහ ස්වබධර්මයාගේ යහපත උදෙසා ය.


Share කරන්න